Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF P-STODŮLKY
od 28.11. do 4.12.2022 - 48. týden

pondělí 28.11. pondělí 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 29.11. úterý 1. adventního týdne
Kostel sv. Prokopa 08:30 Za bratra Rudolfa, za uzdravení, dary Ducha Svatého, pomoc Panny Marie a Boží milosrdenství.
středa 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Kostel sv. Prokopa 06:30 za + Pavla
18:00 Za farní charitu
čtvrtek 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Kostel sv. Prokopa 15:30 Za farní charitu
Kostel svatého Jakuba Staršího 07:00 Za nová kněžská a řeholní povolání
pátek 2.12. pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci)
Kostel sv. Prokopa 06:30 Za kněze, kteří sloužili v naší farnosti
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 Za zemřelou rodinu Knurovou, Paloncovou, Pěčkovou a duše v očistci
sobota 3.12. památka sv. Františka Xaverského
Kostel svatého Jakuba Staršího 07:00 za požehnání pro Vítka Friče a na jeho úmysly
18:00 ( volná intence )
neděle 4.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel sv. Prokopa 09:30 Za zdraví, Boží milosrdenství, dary Ducha svatého a pomoc Panny Marie pro vnoučata Lucii, Marka a Davida.
11:00 Za rod Lacinů, Sochů a Skružných
Kostel svatého Jakuba Staršího 08:00 Za farnost
09:30 Poděkování za 40 let společného života manželů Poláškových s prosbou o požehnání do dalších let.
18:00 ( volná intence )