Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF P-STODŮLKY
od 27.11. do 3.12.2023 - 48. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
PO
27.11.
pondělí 34. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
28.11.
úterý 34. týdne v mezidobí 08:30 Kostel sv. Prokopa:      Za farní charitu
ST
29.11.
středa 34. týdne v mezidobí 18:00 Kostel sv. Prokopa:      za zemřelé rodiče a prarodiče Annu a Jiřího
ČT
30.11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 07:15 Kostel svatého Jakuba Staršího:      Za zemřelého manžela Miroslava s poděkováním za krásný společný život a s prosbou o jeho věčnou radost u Boha.
15:30 Kostel sv. Prokopa:      Za návrat k víře a uzdravení tatínka z rakoviny

1.12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 06:45 Kostel sv. Prokopa:      Za kněze, kteří sloužili v naší farnosti
18:00 Kostel svatého Jakuba Staršího:      Za zemřelého tatínka Marka Drdu, na poděkování za jeho život a s prosbou o jeho věčnou radost u Boha
SO
2.12.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 18:00 Kostel svatého Jakuba Staršího: Za zemřelého Dušana Juricu a za celý rod
NE
3.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 Kostel svatého Jakuba Staršího:      Za farnost
09:30 Kostel sv. Prokopa:      Za nemocného syna Šimona a za jeho uzdravení na přímluvu blahoslavené Sandry Sabattini
09:30 Kostel svatého Jakuba Staršího: Za dušu nášho priateľa Štefana, ktorého si Boh 22.11. povolal k sebe.
11:00 Komunitní centrum sv. Prokopa:      Na poděkování za Boží pomoc v nemocech a v mnoha složitých situacích
18:00 Kostel svatého Jakuba Staršího:      Za Terezii a Jana Benákovy s poděkováním za jejich život a s prosbou o jejich pokoj a věcnou radost v nebi
CELEBRANT:      Michal Hladík,     P. Jan Kotas

Prodej knih v KC
Farní káva Setkání u kávy po ranní mši sv. na stodůlecké faře.
Vernisáž výstavy
Zdravotní cvičení pro ženy i muže v 18:30 hodin v KC.
Křesťané III. věku - v 16 hodin v KC setkání nad Biblí.
Červená středa
Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb, nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že: pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně, věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout.