Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova

Datum a čas

8.12.2023 od 18:00

Místo uskutečnění

v Komunitním centru

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Adventní duchovní obnova

Srdečně zveme na Adventní duchovní obnovu v pátek 8. prosince v Komunitním centru od 18 hodin:


V 18:00 slavení eucharistie ze slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Následně proběhne přednáška Podněty k adventu (ThLic. Tomáš Sixta).
Od 19:30 bude možnost ztišení, adorace a příležitost ke svátosti smíření.

 

Pravidelná mše sv. u sv. Jakuba se tento pátek nekoná.