Oznámení o nové akci

Přihlašování na náboženství

Datum začátku - Datum konce

8.6.2022 - 31.8.2022

Čas začátku - Čas konce

09:36 - 09:36

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:
Popis oznámení

Výuka náboženství ve farnosti 

Výuka náboženství se koná v malých skupinkách pravidelně každý týden v období září až červen. Povinnou součástí výuky jsou od 2. třídy víkendovky a přespávačky. Pro děti od 3. třídy je součástí také nabídka pravidelné svátosti smíření. 

Výuka je přednostně určena pro děti, které ve farnosti Praha-Stodůlky navštěvují nedělní bohoslužby, děti z jiných farností mohou být přijaty v případě volné kapacity. 

Cílem výuky je živý vztah dětí s Kristem. Výuka obsahuje základy katolické víry, modlitby, Bible, křesťanských postojů a bohoslužby. Forma a obsah jsou přizpůsobeny dětem dle jejich individuálních schopností a potřeb. Dětem se věnují kněží farnosti a laičtí katecheté s pověřením od diecézního biskupa. 

Skupiny, místo a čas

II. stupeň: Úterý 16:30-18:30 v Komunitním centru. 

I. stupeň: Středa 16:00-17:00 v Komunitním centru. 

Předškoláci: Středa 16:00-17:00 v Komunitním centru; individuální skupinky u Marie Nedbalové a Kláry Novotné. 

Z organizačních důvodů není možné nabídnout jiný čas ani zařazení dětí mimo skupinky odpovídající třídám na ZŠ. 

Příprava na svátosti 

Příprava na první svaté přijímání a první zpověď začíná ve 2. třídě a trvá dva roky. 

Starší děti se na křest, biřmování a první svaté přijímání připravují v rámci běžných hodin náboženství pro svou třídu a přidaných individuálních setkání. Tato příprava trvá vždy alespoň jeden školní rok. 

Platba 

Výuka náboženství je v naší farnosti zdarma. Rodiče prosíme o dar pro farnost, který pokryje náklady: energie v Komunitním centru, pomůcky, drobné občerstvení, symbolická odměna pro katechety, doprava a strava na víkendovkách a přespávačce. Peníze by neměly být pro nikoho překážkou, rádi se domluvíme na individuální výši daru!

Dar farnosti, prosíme, zašlete na účet 127 380 389/0800, VS 20220901, do zprávy pro příjemce uveďte "dar farnosti na výuku náboženství". Dar zašlete až ve chvíli, kdy vám přijde potvrzující e-mail po přihlášení (viz níže)

Výše daru, která odpovídá nákladům farnosti:
- pro děti 3 - 9 třída 1400 Kč
- pro děti 2 třída 900 Kč
- pro děti 1 třída a předškoláci 300 Kč. 

V případě více dětí z jedné rodiny se rádi domluvíme na nižší částce. 

Přihláška

Formulář pro děti, které chodí v neděli do farnosti Stodůlky

Formulář pro děti, které nechodí v neděli do farnosti Stodůlky 

Děti ze 3. třídy se přihlašují e-mailem na adresu lucie.fricova @ farnoststodulky.cz, protože 3. třída je pokračováním 2. třídy. 

Chybí-li v nabídce nějaká skupinka, znamená to, že kapacita je již zaplněna. Je možné se ozvat na e-mail ludmila.vyskocilova @ farnoststodulky.cz

Do jednoho měsíce (omlouváme se za dlouhou dobu kvůli konci školního roku a prázdninám) od obdržení přihlášky zašleme podrobnější informace. 

Nový školní rok

Setkání katechetů a rodičů se uskuteční ve středu 7. září po večerní mši v KC (tj. cca 18:40)

Mše sv. na zahájení náboženství se koná ve středu 14. září od 16 hodin v kostele sv. Prokopa.