Kostel svatého Jakuba Staršího

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kostel svatého Jakuba Staršího
O místu:

Farní kostel sv. apoštola Jakuba Většího je doložen poprvé k roku 1292. Až do 19. století se dochovala románská loď s gotickým presbytářem ze 13. století. Okna (alespoň v presbytáři) byla malovaná, dochovalo se vyobrazení představující sv. Marii Magdalénu. Vedle kostela se nacházela dřevěná stupňovitá čtyřboká zvonice. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov, roku 1835 byl přenesen za obec. 

Románský kostel přestal vyhovovat potřebám stodůlecké farnosti, a byl proto roku 1901 zbořen. Na jeho místě byl postaven kostel nový v pseudogotickém slohu podle návrhu M. Krcha. Z původního kostela se dochoval pouze svatostánek. 

Kostel je též bezbariérový. Vstupní branka je na pravé straně kostela a vchod do kostela z pravé strany je s nájezdem.

Dnes již nepoužívaný oltář je pseudogotický, zhotovený firmou Petr Bušek a synové v Sychrově, oltářní obraz svatého Jakuba pochází od Konstantina Buška. Poslední významná rekonstrukce byla provedena v 90. letech 20. století. Současný oltář pochází z roku 2000, pozlacen byl Jaroslavem Boubínem. Ve zdi kostela se nachází náhrobní kámen staroboleslavského kanovníka Matěje Šimáka. 

Bohoslužby: neděle 8.00, 9:30 a 18:00; pondělí 7:15, čtvrtek 7:15, pátek 18:00

Pouť 25. července, posvícení 11. října.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 28.5. do 7.6.2023)

Den Čas Druh intence
neděle
28.5.
08:00 Mše svatá

Za početí a donošení dítěte a duše v očistci.

09:30 Mše svatá

Za požehnání a dary Ducha svatého pro Dana, Barboru a Jakuba a celou rodinu

18:00 Mše svatá Za odčinění hříchů proti Duchu svatému a obnovení víry v rodině.
pondělí
29.5.
07:15 Mše svatá Za Maxíka z dětského domova na Zbraslavi, a celou jeho rodinu.
čtvrtek
1.6.
07:15 Mše svatá

Za nová kněžská a řeholní povolání

pátek
2.6.
18:00 Mše svatá Prosba o počatie dieťatka
18:30 Adorace
neděle
4.6.
08:00 Mše svatá ( volná intence )
09:30 Mše svatá

Za požehnání a dary Ducha svatého pro Zdenka a Dalibora a celou rodinu

18:00 Mše svatá

Za farnost

pondělí
5.6.
07:15 Mše svatá ( volná intence )

Místo uskutečnění

50.0492139N, 14.3127261E

Sdílejte info