Kaple Nalezení svatého Kříže

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kaple Nalezení svatého Kříže
O místu:

Kaple Nalezení svatého Kříže byla postavena v roce 1745 na místě tábora vojenské posádky Marie Terezie. Jeden z vojáků zde nalezl kovový kříž, který předal vévodovi Lotrinskému a ten císařovně. 

Autorem kruhové stavby se dvěma apsidami je pravděpodobně Kilián Ignác Dietzenhofer.

Na oltářní nástěnné malbě je vyobrazeno nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou, obraz na klenbě apsidy představuje vítězství křesťanství nad pohanstvím.

Do roku 1787 byla kaple spravována z Liboce, císař Josef II. ji však vyňal z církevního užívání. V současné době je v soukromých rukou a farnost na dění v ní nemá žádný vliv.

Pouť 14. září, posvícení 25. srpna. 

Místo uskutečnění

50.061254, 14.313000

Sdílejte info