Seznam duchovních farnosti

Kněží farnosti

P. Jan Kotas

P. Jan Kotas

farář ( od 1.8.2023 )

P. Michal Hladík

P. Michal Hladík

farní vikář ( od 28.6.2023 )

Datum svěcení: 17.6.2023

Před studii teologie vystudoval ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze a nyní je v kněžském „zácviku“ ve Stodůlkách.

Současně je kaplanem Církevní mateřské školy Srdíčko.

P. Jaromír Odrobiňák

P. Jaromír Odrobiňák

výpomocný duchovní ( od 1.7.2022 )

P. Václav Dvořák

P. Václav Dvořák

kněz

Tak jako již mnoho let i nadále v naší farnosti vypomáhá podle svých možností a podle aktuálních potřeb.

Kromě naší farnosti vypomáhá v mnoha dalších farnostech Prahy a Středních Čech.

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,20

P. Radek Tichý

P. Radek Tichý

administrátor (1.9.2016 - 31.7.2023 )

Konvertita, pokřtěn v 15 letech. Vystudoval sociologii, teologii a liturgiku. Vyučuje na teologické fakultě a rediguje webový portál Liturgie.cz.

P. Adam Lodek

P. Adam Lodek

administrátor (1.8.2011 - 30.6.2016 )

P. Michael Špilar

P. Michael Špilar

administrátor (1.8.2004 - 30.6.2011 )

P. Josef Ptáček

P. Josef Ptáček

administrátor (1.8.2003 - 30.6.2004 )

P. Mariusz Kuzniar

P. Mariusz Kuzniar

administrátor (1.8.1998 - 30.6.2003 )

P. Stanislaw Góra

P. Stanislaw Góra

administrátor (1.8.1992 - 30.6.1998 )

P. Alois Kánský

P. Alois Kánský

administrátor (1.6.1985 - 30.8.1989 )

Zemřel 1.11.2008

P. Václav Filip

P. Václav Filip

farář (1.6.1959 - 31.8.1985 )

zemřel 20.4.1990

P. Emil Korba

P. Emil Korba

administrátor (1.6.1958 - 31.8.1959 )

P. Josef Koukl

P. Josef Koukl

farář (1.6.1954 - 31.8.1958 )

P. Vladimír Studený

P. Vladimír Studený

kněz (1.6.1952 - 31.8.1954 )

P. Jiří Holub

P. Jiří Holub

administrátor (1.6.1951 - 31.8.1952 )

P. Václav Kuthan

P. Václav Kuthan

kněz (1.6.1939 - 31.8.1950 )

Zemřel 20.12.1973

1