Farní společenství

Farní společenství

Modlitby matek

MM tvoří ekumenické modlitební společenství křesťanských žen, které se scházejí k modlitbě ve skupinkách po 2 – 8 maminkách zpravidla 1 týdně. Jsou to ženy, které si uvědomují svou zodpovědnost a zároveň omezené možnosti při doprovázení svých dětí. Vyvrcholením této modlitby je odevzdání dětí do Boží náruče. Bezpodmínečně ale musí dodržovat tři zásady: mlčet o věcech, které se při setkání dozví, neradit si a  nekritizovat druhé. Z tohoto důvodu se doporučuje tvořit uzavřená společenství a pomáhat zakládat nová. V našem společenství je šest maminek a scházíme se každé úterý od 19 hodin v rodinném domku ve Stodůlkách.

  • Kontakt: Lenka  774 934 519

 

Senioři a setkání nad Písmem – Křesťané III. věku

Scházíme se dvakrát měsíčně vždy druhý a čtvrtý čtvrtek v 16 hodin nyní v Komunitním centru sv. Prokopa. Čteme, modlíme se a sdílíme nad liturgickými texty z následující neděle, také občas něco zazpíváme a přimlouváme se za potřeby naše či našich blízkých a známých, zveme hosty. Často vnímáme přítomnost Božího Ducha, jeho vedení a útěchu v Božím Slově. Přijďte a připojte se k nám, těšíme se na vás!

  • Kontakt: Pavla 776 712 084 a Eva 604 895 428

            

Společenství rodin

Naše společenství rodin (věk cca 30 – 45 let) se na faře začalo scházet na jaře roku 2016. Setkáváme se jednou měsíčně v pátek v 18:30, sdílíme své radosti i starosti a také se navzájem podporujeme modlitbou. Momentálně tvoříme skupinku pěti až osmi trvale se scházejících rodin s malými dětmi (0 let – školáci I. stupně). Každé setkání má na starost jiný manželský pár, který zajistí, či si sám připraví téma (nebo poprosí kněze), občerstvení, společnou modlitbu, případně hudbu. Témata vycházejí z toho, čím právě žijeme, co nás zajímá, s čím se potýkáme, například společná modlitba manželů, svátost manželství v praxi, výchova dětí ve víře. Naše společenství není jenom o přednáškách, ale také o dobrém popovídání o našich dětech, rodinách, práci a tak podobně. Hlídání dětí je zajištěno. Kdo máte zájem, ozvěte se a přijďte se podívat!

 

Maminky na mateřské

Společenství maminek na mateřské dovolené se schází v klubovně garáž v Komunitním centru každé úterý od 9:30 do 12h. Každý týden si tvoříme vlastní program. Ten má sloužit především pro nás maminky, abychom se něco nového dozvěděly, společně jsme sdílely své tipy a zkušenosti a v neposlední řadě se společně modlily. Děti si spolu mezitím hrají na koberci. Při teplém počasí (květen, červen a září) se scházíme na farní zahradě, kde je pro děti k dispozici trampolína a krmení zvířátek. V červenci a srpnu pak pořádáme společné obědy v našich domácnostech. Vítány jsou všechny maminky (i nevěřící či hledající) nejen na rodičovské dovolené, které se touží začlenit do nějakého společenství.

  • Kontakt: Martina email: martina.rombaldova@seznam.cz

 

Růžencové společenství

Na modlitbu růžence se scházíme v našich bytech. Napřed si vzájemně sdělíme, za co chceme děkovat a za co prosit, a pak se modlíme růženec. Volbu tajemství přizpůsobujeme liturgickému roku. Do své modlitby zahrnujeme své rodiny, přátele, farnost, CMŠ Srdíčko i aktuální potřeby církve a světa. Svatý Jakub v 5, 16 říká, že mnoho zmůže modlitba spravedlivého, a tak prosíme, aby nás Bůh udělal spravedlivými a my mohli mnoho vyprosit. Někteří z nás se scházejí pravidelně již 10 let, někdo přijde, když zrovna může. Ve školním roce se setkáváme v neděli večer. O prázdninách, kdy se o víkendech rodiny „stěhují“ na prázdniny, dovolenou a zase zpátky, se naše setkání konají ve všední den, který si na začátku prázdnin určíme.

  • Kontakt: Eva 775 668 454, evamanychova@seznam.cz

 

Společenství sv. Jana Pavla II.

Scházíme se 2. a 4. čtvrtek (19.00-21.00) v měsíci v rodinném domě ve Stodůlkách k modlitbě spontánních chval charismatického charakteru, k rozjímání Slova Božího a ke vzájemnému sdílení. 

  • Kontakt: Jana 777 970 013 nebo neumann@fsv.cvut.cz

 

Putovní svatyňky

V naší farnosti od roku 1999 putuje obraz Panny Marie. Projekt je nabídkou Schönstattského hnutí pro kohokoliv, kdo chce obraz přijmout, vystavit jej na důstojném místě a hledat chvíli času pro Boha a pro své blízké. Maria se vydala na cestu k Alžbětě a může se vydat i k nám, pokud ji chceme přijmout. V náručí drží Ježíše, ten největší dar, který nám Bůh skrze Marii daroval. Účastníci projektu mají u sebe obraz zhruba 3 dny, pak jej předávají dalšímu podle předem daného rozvrhu.

  • Kontakt: Eva 606 865 549, evasiprova@seznam.cz

 

Ronace

Úterý od 19. hodin v KC. Středoškoláci patnáct až devatenáct let. Rádi uvítáme další. #TweetingWithGod.

 

Modlitební společenství rodičů

Každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci se scházíme v menší skupince ke společné modlitbě. Skupinka vznikla jako modlitební setkávání rodičů dětí, které v naší farnosti chodí na náboženství. Spojuje nás touha po společné modlitbě v menším kroužku. Náplní setkání je hlavně modlitba chval, díků a přímluv za naše děti, za sebe navzájem, za farnost a za další potřeby. Modlitbu prokládáme zpěvy z Taizé nebo jednoduchými modlitebními písněmi. Najdeme ale samozřejmě i prostor pro vzájemné sdílení. Občas vyrazíme třeba i na výlet, či společné grilování. Setkávání probíhá každý 2. a 4. čtvrtek od 19:00 do cca 20:00.

  • Kontakt: Ignác mucha@centrum.cz

 

Taneční pro mládež

Tančíme pro zábavu a je úplně jedno, jak dobří jsme. Nejvíce se věnujeme společenským tancům, ale změna je důležitá a hlavně zábavná, a tak zkoušíme i jiné druhy tance. Scházíme se každou druhou sobotu v 18:00 v sále v KC a zůstáváme, jak dlouho se nám zrovna chce. Taneční jsou určeny pro mládež od 15 let. 

  •     Kontakt: Johanka 776 743 415