Setkávání ministrantů

Setkávání ministrantů

Pravidelné setkávání ministrantů naší farnosti se bude konat v kostele sv. Prokopa opět od září 2021. Délka jednoho setkání nepřesáhne 50 minut. Termín setkávání:

  • středa od 17:00 u sv. Prokopa - každých 14 dní. 

Na programu bude praktické seznámení se s katolickou liturgií a jejím významem, nácvik praktických dovedností, rady k modlitbě, hry. Krom pravidelného setkávání se mohou ministranti těšit i na výlet a další zajímavé události.

  • Kontakt: ministranti.stodulky@gmail.com
  • facebook
  • ministrantský kalendář - zde najdete kalendář ministrantských schůzek, akcí apod. Najdete na něm vždy aktuální termíny. Můžete si ho také přidat do svého kalendáře