Požehnání bytu, pracoviště, auta

Požehnání bytu, pracoviště, auta

"Žehnat někomu" znamená vyprošovat mu tak velké dobro, které může dát jen Bůh. Podle přání může kněz navštívit dům, obchod či dílnu a společně s těmi, kdo zde žijí a pracují, se pomodlit a prosit o Boží požehnání a ochranu před zlem.