Pohřeb

Pohřeb

Smrtí život nekončí a jako křesťané věříme, že tělo člověka bude v poslední den vzkříšeno. Poslední rozloučení v kostele a na hřbitově je velkou modlitbou za zesnulého člověka a odevzdáním jeho duše do Boží náruče. Informace o tom, co je potřeba k církevnímu pohřbu, naleznete zde; a jak pohřeb probíhá zde.

 

Pohřeb je možný formou prostého posledního rozloučení v kostele či na hřbitově s uložením ostatků či odvezením ke kremaci; jako zádušní mše svatá s průvodem na hřbitov nebo bez něj; nebo i jako uložení urny na hřbitově. Kněží z farnosti Stodůlky nedocházejí na poslední rozloučení do krematoria. 

 

V případě zájmu o pohřeb v kostele, na hřbitově nebo uložení urny kontaktujte, prosím, kaplana. Termín pohřbu je nutné sjednat nejprve s kněžími, pak teprve s pohřební službou.