Biřmování

Biřmování

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. 

Příprava na biřmování pro mládež 

Příprava pro mladé lidi se v naší farnosti koná vždy jednou za dva až tři roky, probíhá vždy v neděli od 19 hodin na faře. Nový cyklus začne 13. 3. 2022. V případě zájmu kontaktujte pana faráře

Příprava na biřmování pro dospělé ve středním a starším věku

Také ten, kdo byl pokřtěn a poprvé přijal eucharistii jako dítě, ale dosud nebyl biřmován, si může tuto svátost doplnit. Příprava probíhá vždy v pondělí večer v Komunitním centru sv. Prokopa.