Biřmování

Biřmování

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. 

Příprava na biřmování pro mládež 

Příprava pro mladé lidi se v naší farnosti koná vždy jednou za dva až tři roky. Nový cyklus začne v květnu. V případě zájmu kontaktujte pana faráře

Příprava na biřmování pro dospělé ve středním a starším věku

Také ten, kdo byl pokřtěn a poprvé přijal eucharistii jako dítě, ale dosud nebyl biřmován, si může tuto svátost doplnit. V případě zájmu kontaktujte pana faráře